Công ty TNHH OutsourcingPhilong

P202, Tầng 2, Tòa nhà N04B1, P. Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
CHI NHÁNH Ở HCM : Số 218 Đường Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức , Hồ Chí Minh
Điện thoại 0983814384

Liên hệ

Liên hệ 

Công ty TNHH Outsourcing Phi Long

Địa chỉ công ty tại thành phố Hà Nội : P202, Tầng 2, Tòa nhà N04B1, P. Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ công ty tại  thành phố Hồ Chí Minh : Số 218 Đường Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức , Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ công ty tại miền trung : Số 38A Đường Trần Phú, Thành Phố Hà Tĩnh, Việt Nam

Số điện thoại : 0983814384

Gmail : tranduongphilonght@gmail.com